Letní tábor Turisťáku 2017

30.7. přijíždí táborníci na dohodnuté místo, kde se setkávají s králem Pereklem. Ten jim zopakuje, proč vyrážejí do Řecka. Zároveň je rituálně zažehnut věčný oheň, který je třeba strážit dnem i nocí. Po příjezdu na místo a krátkém seznámení s řeckou mytologií jsou Řekové rozděleni do tří velkých měst. Athény, Sparta a Théby.

Ohlédnutí za rokem 2016

S koncem kalendářního roku přišel řas zrekapitulovat činnost našeho oddílu. Touto formu bychom Vás rádi informovali o našich aktivitách. Pro naše členy jsme v roce 2016 mimo pravidelné schůzky připravily řadu zajímavých víkendových výletů a jednodenních akcí. Účast a ohlasy nás motivují v této činnosti i nadále pokračovat.