Ohlédnutí za rokem 2016

S koncem kalendářního roku přišel řas zrekapitulovat činnost našeho oddílu. Touto formu bychom Vás rádi informovali o našich aktivitách.

Pro naše členy jsme v roce 2016 mimo pravidelné schůzky připravily řadu zajímavých víkendových výletů a jednodenních akcí. Účast a ohlasy nás motivují v této činnosti i nadále pokračovat.

Cílovou skupinou pro Turisťák vždy byla primárně mládež ve věku od 9 do 15 let. Našim cílem je vést děti k samostatnosti, týmové spolupráci a ke schopnosti řešit nečekané problémy. Tyto hodnoty se snažíme předávat formou hravých programů, často uspořádaných do příběhu. V loňském roce jsme se zaměřili i na mladší děti a spustili pro ně projekt Turisťáček. Také zde platí v odlehčené formě výše uvedené principy. Oddíl má v současné době přes 60 stálých členů.

Historicky první akcí oddílu byl letní stanový tábor v roce 1999. Na tradici jsme navázali i letos, účastnící prožili příběh na motivy objevné cesty mořeplavce Fernãa de Magalhãese, jehož flotila jako první obeplula celou zeměkouli. Během svého putování děti v kůži námořníků poznaly nové civilizace, překonaly nástrahy bájných sirén i zlotřilých pirátů, po ztroskotání v silné bouři úspěšně opravily svá plavidla a v závěru dokonce objevily a zachránily ztracenou Atlantidu. Navíc jsem uspořádali i tábor s indiánskou tématikou pro naše nejmladší členy.

Mimo stálé organizátory nám s přípravou akcí pomáhají i přátelé z řad bývalých členů. Naši činnost materiálově podporují rosické firmy (STAIZOL, T-STAV). Vliv na rozsah činnosti oddílu má i finanční podpora města Rosice. Největší poděkování však patří rodičům všech účastníků za jejich důvěru.

Za oddíl TURISŤÁK Rosice
Dan Polanský