Letní tábor Turisťáku 2017

30.7. přijíždí táborníci na dohodnuté místo, kde se setkávají s králem Pereklem. Ten jim zopakuje, proč vyrážejí do Řecka. Zároveň je rituálně zažehnut věčný oheň, který je třeba strážit dnem i nocí. Po příjezdu na místo a krátkém seznámení s řeckou mytologií jsou Řekové rozděleni do tří velkých měst. Athény, Sparta a Théby. Od té chvíle se každé z měst snaží získat co nejvíce pozemků (odměny za vyhrané bitvy a podobně), aby se stalo hlavním městem Řecka. Po poklidném osidlování nového území jsou všichni oklamání samotným Hádesem, který je nyní mocnější než kdy dřív, protože získal Poseidonův trojzubec a Diův blesk. Řekové tedy musí získat artefakty od původních stvořitelů. Poslední získají od strážce na zřícenině Zubštejn. Na konec se jim podaří za využití artefaktů, svatyně a magické formule vyvolat Gaiu – matku Země, která Hádese porazí. Závěrem bychom chtěli říct, že se vše povedlo tak, jak mělo. Všichni jsme si to užili a chceme poděkovat všem dětem i vedoucím za super zážitky.

Dan Weber a Tomáš Marek (účastníci)

 

Pár slov na závěr

Letošní letní tábor byl již 12. v řadě, který náš oddíl od roku 2006 pořádal. Jak probíhal očima účastníků, to můžete zjistit alespoň prostřednictvím výše uvedeného článku. Jako hlavní vedoucí bych rád na závěr poděkoval Městu Rosice a Asociaci TOM ČR za finanční podporu, bez které by nebylo možné tábor realizovat v daném rozsahu a podobě. Dále potom firmám T-Stav, STAIZOL a Královský Catering za dlouhodobou podporu fungování oddílu. V neposlední řadě patří obrovské díky rodičům všech účastníků za svěřenou důvěru. Jen díky ní můžeme každoročně pořádat tábory pro tu nejlepší partu dětí v Rosicích.‎

Za TURISŤÁK Rosice

Dan Polanský