Historie

O vznik Turisťáku a o jeho vedení se postarali Vendula a Radek. V roce 1999 uspořádali společně se svými kamarády a Domem dětí a mládeže v Rosicích první tábor s indiánským programem v Bílavsku u Bystřice pod Hostýnem. Na tomhle táboře se dala dohromady prima parta dětí ve věku kolem 10 -ti let. Po prázdninách se tak začaly pořádat první pravidelné schůzky Turisťáku. Na schůzkách jsme každý týden hráli hry při kterých jsme se trochu hýbali, trochu přemýšleli a trochu něco tvořili, ale hlavně to byla zábava a legrace.

Po roce, v létě 2000, se konal druhý tábor. Tentokrát byl zaměřený na rytíře a jejich ctnosti a uskutečnil se nedaleko Kladek u Prostějova. I po tomto táboře přišli do Turisťáku noví členové. Jejich počet se tak pohyboval kolem 15 -ti až 20 -ti. Pokračovali jsme v pravidelných schůzkách a potom, co jsme získali už i nějaké zkušenosti s cestováním, jsme začali jezdit na víkendové výlety. Ze začátku to byla celkem práce, a i když byly výlety celkem krátké, přece jen se našlo několik ufňukanců, které ze všeho nejvíc zajímalo „kdy už tam budem…?“ Postupně ale všichni pochopili, že cílem výprav a výletů není „někam dojít“, ale že ty nejhezčí zážitky jsou právě z té cesty samotné, při které nás může potkat tolik hezkých a zajímavých příhod, že se to ani nedá takhle jednoduše popisovat.

Další tábor v roce 2001 se už bohužel nekonal, ale Turisťák pokračoval dál. Někteří členové odešli, ale přišli noví a tak nás pořád bylo asi 10 až 15.

Jak jsme získávali nové a nové zkušenosti z cestování mohli jsme si dovolit podnikat výpravy na vzdálenější a náročnější místa. První takovou byla v roce 2002 týdenní výprava do Slovenského krasu a Nízkých Tater. Následovaly další hory a naším cílem určitě není nic menšího než Himaláje.

Tak jak členové klubu dospívali a postupně jim začínali nové povinnosti při studiu na středních školách, přizpůsobili jsme i formu klubu. Schůzek bylo méně a plánovali jsme na nich budoucí výlety.

Na podzimu 2005 jsme se rozhodli pro velkou změnu. Zaregistrovali jsme Turisťák jako oddíl Asociace turistických oddílů mládeže České Republiky ve zkratce A-TOM, známé „Tomíky“. Členství v asociaci otevřelo Turisťáku nové možnosti. Od účasti na zajímavých vzdělávacích akcích, přes čerpání finančních dotací, až třeba po bezplatné odebírání turistického časopisu pro děti. Po této důležité změně jsme rozšířili oddíl o dvanáct nových členů ve věku od 8 do 11 let a na schůzkách s nimi byla spousta legrace. Znovu jsme vzpomínali na dobu před šesti lety, kdy jsme s oddílem začínali. Bylo to ale lepší o to, že teď už nám s vedením schůzek pomáhali naši první členové.

Díky nadšení našich nových malých členů jsme se rozhodli uspořádat pro ně zase po letech letní stanový tábor. Tým vedoucích už doplnili naši první členové a společně jsme na léto 2006 připravili tábor „Legenda země Arandor“ o záchraně této tajemné země před nepřátelským čarodějem a Temnotou. Tábor se účastníkům tak líbil, že se počet našich členů od podzimu 2006 téměř zdvojnásobil na 20 dětí. Od té doby jsme začali jezdit také častěji na víkendové výlety. Nejméně jednou měsíčně jsme tak postupně navštívili spoustu pěkných a zajímavých míst.

V roce 2007 se podařilo uspořádat spoustu zajímavých akcí pro členy oddílu. Ke Dni Země jsme pomáhali vyčistit zámecký park, navštívili jeskyně v Moravském krasu, podnikli putovní výlet kolem Dalešické přehrady a trénovali na horolezecké stěně. Vyvrcholením roku byl opět letní tábor, tentokrát s námořní tématikou a názvem „Vzhůru na palubu“ v Dolním Bolíkově u Slavonic. Od roku 2007 také zahajujeme, ve spolupráci s městskou knihovnou Rosice, pravidelná cestovatelská promítání pod názvem Cestovatelské středy, promítání ze zajímavých míst planety Země.

V roce 2008 má už náš oddíl téměř 40 členů. Začínáme pořádat dvě pravidelné schůzky, pro mladší členy (9–11 let) a starší členy (12–15 let). Účastníme se také kulturních a společenských akcí ve městě Rosice např. oslav Rosice 100 let městem. V létě 2008 pořádáme zatím nejúspěšnější tábor s detektivní tématikou „Případ Moriarty“ na tábořišti v Bílavsku u Bystřice pod Hostýnem. Na tomto tábořišti se mimochodem konal úplně první tábor v roce 1999.

Od roku 2009 se z členů ve věku 15 let stávají instruktoři, kteří pomáhají s přípravou schůzek i tábora. Na táboře s názvem „Porta temporum“, jsme měli cestovat časem. Místo toho jsme neplánovaně museli cestovat na náhradní tábořiště, když naše krásné tábořiště v údolí pod zříceninou hradu Aueršperk vyplavila třetí den mohutná povodeň. Tábor jsme přemístili do Dolních Nětčic u Bystřice pod Hostýnem a téměř v plném původně plánovaném rozsahu dokončili.

I v roce 2010 jsme se vydávali na výlety například na Oslavku, nebo do Buchlovic. Tábor v tomto roce obohatila spousta nových instruktorů a možná i proto se putování na téma Nebe peklo ráj tak zdařilo. Rok jsme ukončili krásnou vánoční schůzkou s kouzelnou atmosférou.

V rámci roku 2011 počet vedoucích i instruktorů prořídl, ale i tak si děti Turisťák užívaly na schůzkách, byly na výletě v oblíbeném Čachnově a na Den země uklízely nepořádek v parku. Tábor s názvem Ruce vzhůru byl plný kovbojů, Bangu, sluníčka a super zážitků.

V roce 2012 se sice nekonaly pravidelné schůzky, ale i přes to nás o prázdninách čekal stanový tábor. Celých čtrnáct dnů se neslo v duchu samurajů a program začal hned na Rosickém nádraží, kam pro děti přijel speciální samurajský vagón a v něm tři ženy v kimonech. Touto speciální dopravou se děti dostaly do tábořiště ve Smrku u Náměště nad Oslavou, kde prožily nejedno dobrodružství a naučily se spoustu nového.

Na jaře roku 2013 jsme pomohli paní Jaro probudit zvířátka ze zimního spánku a v průběhu roku jsme se vydali na výlet do Vranova. O prázdninách byl jako tradičně tábor, letos na téma archeologové a řešení záhad. Do děje jsme se pořádně zahryzli už na srazu v Rosicích, díky videu skupiny archeologů, kteří v džungli našli záhadnou lebku. I přes naše nadšení a snahu předat tento artefakt známému badateli nám byla lebka po cestě ukradena. Tím náš zájem vyřešit její původ ještě zesílil a o to víc jsme se snažili záhadu vyřešit a lebku předat do správných rukou. Během následujících 14 -ti dnů jsme si užili spoustu zábavy, dobrodružství, záhad, tajemna a neuvěřitelných zvratů.

Ani v roce 2014 Turisťák nezahálel, opět jsme probouzeli zvířátka, vydali jsme se na výlety pěšky i na kole a v dubnu se sešli na mystickém pálení čarodějnic. Letošní tábor s názvem Bájný Yggdrasil se nesl v duchu Vikingů, jejich putování a mytologii. Právě o severské mytologii jsme se naučili mnoho nových informací a věřím že si většinu dodnes pamatujeme. V září opět startujeme pravidelné schůzky a to společně s 25 -ti členy.

Kromě tradičních zvířátek, schůzek a výletů, nás v roce 2015 potkala příjemná událost a to oslava narozenin. A ne tak ledajakých, patnáctiny slavil náš milovaný oddíl a my jsme se rozhodli mu uspořádat pořádnou oslavu. 25. dubna jsme se sešli na nádvoří zámku a čekal nás bohatý program plný her, soutěžního kvízu a informací o oddíle. Nejzajímavější pro rodiče členů i širokou veřejnost byla určitě možnost podívat se do naší klubovny a vyzkoušet některé dovednosti, které učíme jejich děti, například stavění stanu. Pár měsíců po oslavě jsme se vydali na čtrnáctidenní putování ve stylu Sherlocka Holmese. Tento tábor symbolizuje červená telefonní budka, která s námi dodnes sdílí klubovnu, z té přicházeli tajemné rozkazy od vedoucího naší záhadoagentury. Další táborovou vychytávkou byl přístroj, který nám každý večer tajemným způsobem sděloval vítězný tým a předával body. Na táboře jsem si vyzkoušeli i odolnost vůči různým fóbiím –  klaustrofobikům se velmi líbila návštěva slavonického podzemí a na puťáku jsme vyzkoušeli strach z výšek při spaní na rozhledně. Nikoho asi nepřekvapí, že mezi strašpytli, kteří se báli do úzkých prostor podzemí a na rozhledně spali úplně dole byli převážně vedoucí. Máme prostě odvážné členy, kteří jsou připraveni a odhodlání zvládnout všechno a proto jsme na ně patřičně hrdí. Od září roku 2015 se Turisťák rozrostl o další členy a to v podobě Turisťáčku pro mladší děti. Tento rok byl o Turisťák i Turisťáček velký zájem a proto jsme s lítostí museli některé členy odmítnout. V této velké sestavě jsme se opět potkávali na schůzkách, procházkách a výletech.

Schůzky i pravidelné akce pro malé i velké pokračují i v roce 2016.  Novou akcí, která se konala před prázdninami, byl tábor pro členy Turisťáčku, kde se mladší členové vydali navštívit indiána do jeho vesnice. V rámci návštěvy se dětem podařilo vesnici uchránit od zlých banditů a náčelník kmene jim projevil velký vděk. Název letošního velkého tábora zněl Vamos marineros a tak nebylo žádným překvapením, že téma bylo námořnické. Museli jsme se vypořádat s piráty, kanibaly i vzpourou ve vlastních řadách. Děti si zvládly samy uvařit v kotlíku, postavily funkční vory, bojovaly s velkou skupinou nepřátel a bezpochyby největším zážitkem byla plavba na lodích a slaňování Wilsonky.

V roce 2017 se v Turisťáku i Turisťáčku scházíme v hojném počtu a společně se potkáváme na schůzkách, výletech a táborech. Před velkým táborem se i naši mladší členové vydali na delší putování. Čekal je tábor s Africkou tématikou, kde se snažili najít domov svému africkému kamarádovi, se kterým se seznámili na schůzkách. Jelikož byli velmi šikovní a odvážní, ztracený Afričan našel svou rodinu a dětem se za jejich statečnost odměnil. Na velkém táboře jsme se ocitli v prostředí starověkého Řecka a seznámili se z jeho mytologií. Při našem putování jsme potkali spoustu zajímavých osobností a některé z nich se nás snažili přelstít a využít k nečestným věcem. Všechno ale nakonec dopadlo jak nejlépe mohlo a společně s pomocí bohyně země se nám podařilo vše dát do pořádku.

Většina těchto akcí má grafické zastoupení v naší galerii, tak se neváhejte podívat nejen na fotky z letošního tábora, ale i třeba na něco z naší historie. Více informací z pohledu vedoucích i členů o akcích od roku 2015 naleznete v rubrice „Zažili jsme“.

A co plánujeme dál? O tom se můžete dočíst v rubrice „Čeká nás“.