Nedělní výlet do obory

V neděli 26. listopadu jsme se s Turisťákem vydali do rosické obory se záměrem dát do krmelců jídlo pro zvířátka a posbírat odpadky. Z domu jsme si každý přinesli nějakou dobrotu do krmelců a někteří i pytle na odpad. Šli jsme po naučné stezce. Nakonec jsme se vydali nakoupit suroviny, ze kterých jsme skládali různé obrázky. Porota nám je pak důsledně ohodnotila. Potom jsme hráli společenské hry. Myslím, že pro každého, kdo tam byl, byla smutná zpráva, že je čas jít domů. Všichni jsme si to užili.

za členy Turisťáku Zora Kalusová