Šifrovací hra

Dnes, 29.11. 2020 se spouští Turisťácká šifrovací hra, která je určená nejen pro samotné členy, ale i pro veřejnost, proto doufáme, že se do ní zapojíte i vy. Hra bude trvat do 6.12.2020 do 18 hodin.

Pravidla hry jsou jednoduchá. Po Rosicích je rozmístěno 6 stanovišť. Na každém z nich jsou dva papíry označené logem Turisťáku a samotnou šifrou. Tu když vyluštíte, budete vědět, kam se vydat dál. Hra má dvě obtížnosti. Na začátku hry si zvolíte, jakou budete procházet a podle toho budete otáčet na každém stanovišti papír dle zvolené obtížnosti, tzn. zvolím si lehčí variantu, na každém stanovišti budu otáčet papír s lehčí obtížností nebo si zvolím variantu těžší a budu otáčet papír s obtížností těžší. Cílem této hry je vyluštit co nejvíce šifer a dojít až na poslední šesté stanoviště. Pokud se vám to však nepovede nemusíte být smutní, protože 5.12. se zveřejní trasa celé hry a můžete si ji projít. Celá hra je pro příjemné strávení volného času, a proto není tolik důležité dojít až na konec, ale celou hru si užít, pobavit se a být co nejdéle venku. Prosíme vás také o ohleduplnost, jak v přírodě, tak na stanovištích. První stanoviště hledejte na prvním nádvoří rosického zámku. Hodně štěstí při luštění.